סיור במפעל

בניין משרדים

2

בית חרושת

3
3
2
1

בית חרושת סדנה